Wijk aan Zee

by 3 eilanden

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €10 EUR

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Digipack with original artwork bij Jan Willem Campmans, lyrics liner notes, 16 pages book full color. Let us know if you want it signed by the artists.

  Includes unlimited streaming of Wijk aan Zee via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 8 days

    €13 EUR

   

1.
2.
3.
4.
02:59
5.
6.
7.
03:56
8.
02:29
9.
02:47
10.
11.
02:23
12.
02:25

about

Released October 20th 2011 - recorded July - August 2011 in Wijk aan Zee - Studio Jan-Paul van der Meij. Sleeve design Jan Willem Campmans. Featuring Vincent Bijlo and Mariska Reijmerink (on Piraat & Lunapark).

credits

released October 20, 2011

tags

license

all rights reserved

about

3 eilanden Netherlands

Trio drie eilanden - chanson, ballads, skiffle, blues, jazz, Dutch poetry set to music.

contact / help

Contact 3 eilanden

Streaming and
Download help

Track Name: Eerste wet van Zeeman
Fries de Vries - de tekst verscheen in de bundel OUd Vuur.
Meer informatie: http://friesdevries.hyves.nl/
Track Name: Gevangenschap
Gedicht S. Vestdijk
Track Name: Paradise regained
Lyrics by H. Marsman
Track Name: Piraat
Lyrics - J. Slauerhoff -

DE PIRAAT (fragment) Todos contra yo . Yo contra todos
J. Slauerhoff Verzamelde gedichten II, 1940, pag 6 en 9

Capo op de G

Em
Hij valt schepen aan van allen landaard .
Door het ruim wappert zijn zwarte standaard ;
't Geel grijnzend doodshoofd boven de witte beendren :
Dubbel onderkruiste onheilspellende maan,
A
Beschrijft niet een verheven, altijd eendre,
Em
Maar veranderlijke onnavolgbare baan .

Een afgod als geen ander vaartuig droeg,
Hangt vastgenageld voor den steilen boeg,
Over den chaos van schuim en golven,
Steeds druipend, hoogsteigerend of diepbedolven,
A
Geen nimfgedaante, dorisch of aeolisch,
Em
Geen draak, geen diepzeemonster, maar symbolisch

D Em C D
Het beeld van de Indische doodsgodin,
D Em C D
Een meerminnenkluwen gelijkende in
D Em C D
Het verwarde web van schubbige slangen,
D Em C D
Die haar plomp lichaam kronklend omvangen ;


Em
't Gelaat staat woestverwrongen ; haar hoofd
A Em
- Door den boegspriet tot den neuswortel gekloofd-
Heerscht, triomphant afzichtlijk ; de Muze
Van 't doodsgeschrei ; een zuster van Meduse,
En de orkanen die 't zachtkrakend doormaakt,
A Em
Onwondbaar door den knaagworm : tragen tijd,
A Em
Blijft het schip eeuwig zeewaardig ;

A Em
Onwondbaar door den knaagworm : tragen tijd,
A A
Blijft het schip eeuwig zeewaardig....
Track Name: Het lied der dwaze bijen
Lyrics M. Nijhoff
Track Name: Lied voor de nacht
Lyrics Liesbeth Lagemaat
Track Name: Gethsemane
Recorded April 16th 2011. Mixing, mastering by Jan-Paul van der Meij, Wijk aan Zee, the Netherlands.
lyrics
Gethsemane
S. Vestdijk

Waakt met mij, éen nacht, éen uur, éen oogwenk,
Opdat ik de plek voel waar gij zijt.
Kunt gij waken, strijdend tegen lijfsdwang,
Kunt ge ook troosten met aanwezigheid.

Zóo zijn goden vaak op ’t eind vereenzaamd,
Menschonwaardig haav’loos en verkild,
Dat zij need’rig smeeken om de bijstand
Van een vriend die ’t zelfde heeft gewild.

En zij gaan ongaarne in de doodsstrijd
Waar geen spiegel zelfs hen gadeslaat,
En zij huiv’ren voor de bleeke nanacht,
Als de haan kraait en de vriend verraadt.

Waakt met mij, éen nacht, éen uur, éen oogwenk,
Slaap is maar een smalle overzij,
En wanneer de slaap u tóch vermeestert,
Breekt uit droomen los, en waakt met mij.

Thanatos aan banden (1948) – Verzamelde gedichten ed. Martin Hartkamp 1971


Wake with me one night, one hour, one moment
So that I can feel the place where you are
Can you wake, fighting against your body
Can you comfort by being here
So are gods, lonely in the end
Unhumanly poor and cold,
That they humbly beg for mercy
From a friend who wanted it the same

And they go reluctant to their death throes
where no mirror even watches over them
And they shiver for the pale late night
When the cock crows and the friend betrays
Wake with me one night, one hour, one moment
Sleep is only a small other side
And if sleep still overcomes you
Break from dreams, and wake with me.
vertaling Dick Vestdijk – april 2011
copyrightmuziek – 3eilanden – tekst – Stichting S. Vestdijk – Doorn
Track Name: Klinker
instrumental
Track Name: Straatlied
Lyrics S. Vestdijk
Track Name: Ik schrijf je neder
Lyrics Hugo Claus - kind pernmission from Clause estate, via Publishing House De bezige bij, Amsterdam, The Netherlands.
Track Name: Wondkoorts
Lyrics by Liesbeth Lagemaat, with kind permisson via Publishing House De wereldbibliotheek
Track Name: Lunapark
Lyrics by S. Vestdijk